Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh rozpočtového výhledu na léta 2010 - 2011

26. 2. 2009

Obec Podmyče, Podmyče 8, 671 06, Šafov

 

 

Návrh

Rozpočtový výhled

na roky 2010  a  2011

 

 

Příjmy                                       rok 2010                 rok 2011

Daňové příjmy                           1 145,4                    1 145,4  

Nedaňové příjmy                          281,8                       281,8   

Kapitálové příjmy                             0,0                          0,0

Předpokládané příjmy celkem:    1 427,2                    1 145,4

 

 

Výdaje                                                    

Běžné výdaje                               1 500,-                       1 500 ,- 

Kapitálové výdaje                               0,-                              0,-

Předpokládané výdaje celkem:      1 500,-                        1 500,-

 

 

Obec disponuje také částkou na běžném účtu, která se pohybuje kolem jednoho miliónu Kč.

Ve výhledu na další léta by se měla vybudovat splašková kanalizace a za další opravy obecních budov vše v návaznosti na přijatých dotacích ze státního rozpočtu a z fondů EU.

 

 

Podmyčích dne : 08.02.2009

 

Schváleno v OZ:                                                       

Usnesení č.

 

VIRGLER  Radek

starosta obce Podmyče

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 08.02.2009

Sejmuto z úřední desky: 25.02.2009