Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh rozpočtu obce Podmyče na rok 2009

26. 2. 2009

Obec  Podmyče, Podmyče 8, 671 06 Šafov

------------------------------------------------------------------------

IČO: 00637564

 

 

 

                       Návrh  rozpočtu  na  rok  2009

 

 

PŘÍJMY:

Par.       Pol.       Název                                                      Částka v Kč

             1111      Daň z příjmů FO ze záv.čin.                       177 800,-

             1112      Daň z příjmů FO ze sam. výděl.čin.             43 400,-

             1113      Daň z příjmů FO kapitál. výnosů                  15 600,-

             1121      Daň z příjmů PO                                         263 000,-

             1211      Daň z přidané hodnoty                                361 800,-

             1511      Daň z nemovitostí                                       283 800,-

 

              ---------------------------------------------------------------------------

              Daňové příjmy celkem:                                       1 145 400,-

              ---------------------------------------------------------------------------

 

             1337      Popl.za likvidaci kom. odpadu                    51 600,-

             1341      Poplatek ze psů                                             2 200,-

             4112      Neinvestiční přijaté dotace                            7 400,-

             4116       Dotace ÚP                                                  24 000,-

1012     2131      Příjmy z pronájmu pozemků                       23 200,-

1031     2111      Pěstební činnost                                         150 900,-

2140     2132      Příjmy z pronájmu ost. nem.                          5 500,-                   

3745     2111      Veřejná zeleň - příjmy z poskyt.služeb          1 000,-

6310     2141      Příjmy z úroků                                              16 000,-

 

              --------------------------------------------------------------------------

              Ostatní příjmy:                                                      281 800,-

             ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Příjmy celkem:                       1 427 200,-

 

 

 

 

8115    Přebytky z minulých let:        1 394 400,-

 

 

 

 

2.

VÝDAJE:

Par.       Pol.      Název                                                       Částka v Kč

1031                  Lesní hospodaření                                     150 900,-

2141     5321     Příspěvek na chod infocentra                        4 000,-       

2212                  Pozemní komunikace                                   65 000,-

2219                  Ostatní zál.pozemních komunikací                5 000,-

3113     5321     Příspěvek ZŠ Vranov n/D                            58 400,-

3314                  Činnosti knihovnické                                   35 000,-

3613                  Nebytové hospodářství                                 27 000,-

3631                  Veřejné osvětlení                                         15 000,-

3632                  Pohřebnictví                                                   5 000,-

3639                  Komunální služby                                      690 000,-

3721                  Sběr a svoz nebezpečných odpadů                6 000,-

3722                  Sběr a svoz komunálních odpadů                80 000,-

3723                  Sběr a svoz ost. odpadů                               20 000,-

3745                  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň            50 000,-

5512                  Požární ochrana                                           50 000,-

6112                  Zastupitelstva obcí                                     198 000,-

6171                  Regionální a místní správa                         400 000,-

6310     5163     Služby peněžních ústavů                              14 200,-

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Výdaje celkem:              - 1 873 500,- Kč

                       

 

6409     5901    Nespecifikovatelné rezervy                   948 100,- Kč

 

 

 

 

Na úřední desku vyvěšeno dne: 8.2.2009                                                                                       

Sňato z úřední desky

dne: 25.2.2009

 

                

 

 

 

                                                 ............................................

                                                       VIRGLER  Radek

                                                     starosta obce Podmyče