Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh rozpočtu obce Podmyče na rok 2010

1. 4. 2010

Obec  Podmyče, Podmyče 8, 671 06 Šafov

------------------------------------------------------------------------

IČO: 00637564

 

 

 

                       Návrh  rozpočtu  na  rok  2010

 

 

PŘÍJMY:

Par.       Pol.       Název                                                      Částka v Kč

             1111      Daň z příjmů FO ze záv.čin.                       171 400,-

             1112      Daň z příjmů FO ze sam. výděl.čin.             27 100,-

             1113      Daň z příjmů FO kapitál. výnosů                  15 400,-

             1121      Daň z příjmů PO                                         189 600,-

             1211      Daň z přidané hodnoty                                  26 400,-

             1511      Daň z nemovitostí                                       185 800,-

 

              ---------------------------------------------------------------------------

              Daňové příjmy celkem:                                         615 700,-

              -----------------------------------------------------------------

 

             1337      Popl.za likvidaci kom. odpadu                    53 000,-

             1341      Poplatek ze psů                                             2 200,-

             4112      Neinvestiční přijaté dotace                          79 800,-

1012     2131      Příjmy z pronájmu pozemků                       23 200,-

1031     2111      Pěstební činnost                                         115 200,-

2140     2132      Příjmy z pronájmu ost. nem.                          5 500,-                   

3745     2111      Veřejná zeleň - příjmy z poskyt.služeb          1 000,-

6310     2141      Příjmy z úroků                                              10 700,-

 

              --------------------------------------------------------------------------

              Ostatní příjmy:                                                      290 600,-

             ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Příjmy celkem:                          906 300,-

 

 

 

 

8115    Přebytky z minulých let:        1 494 000,-

 

 

 

 

2.

VÝDAJE:

Par.       Pol.      Název                                                       Částka v Kč

1031                  Lesní hospodaření                                     174 800,-

2141     5321     Příspěvek na chod infocentra                        4 000,-       

2212                  Pozemní komunikace                                    5 000,-

2219                  Ostatní zál.pozemních komunikací             10 000,-

2321                  Odv. a čištění odp. vod                             240 000,-

2341                  Vodní díla – rybníky                                 150 000,-

3113     5321     Příspěvek ZŠ Vranov n/D                            61 200,-

3314                  Činnosti knihovnické                                     5 000,-

3399                  Ostatní zál kultury                                        10 000,- 

3613                  Nebytové hospodářství                                 27 000,-

3631                  Veřejné osvětlení                                          30 000,-

3632                  Pohřebnictví                                                   5 000,-

3639                  Komunální služby                                         52 600,-

3721                  Sběr a svoz nebezpečných odpadů                 6 000,-

3722                  Sběr a svoz komunálních odpadů                 77 000,-

3723                  Sběr a svoz ost. odpadů                                20 000,-

3745                  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň           220 000,-

5511                  Požární ochrana – profesionální část              1 000,-

5512                  Požární ochrana                                              2 300,-

6112                  Zastupitelstva obcí                                     186 400,-

6171                  Regionální a místní správa                         650 000,-

6310     5163     Služby peněžních ústavů                              16 500,-

6402     5366     Finanční vypořádání minulých let                  4 700,- 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Výdaje celkem:               1 958 500,-

                       

 

6409     5901    Nespecifikovatelné rezervy                   441 800,- Kč

 

 

 

Na úřední desku vyvěšeno dne: 15.3.2010

Sňato z úřední desky dne: 31.3.2010                                                     

                           

 

 

 

                                                 ............................................

                                                       VIRGLER  Radek

                                                     starosta obce Podmyče